icon
img
HỘI THỂ THAO ĐIỆN TỬ GIẢI TRÍ VIỆT NAM
VIETNAM RECREATIONAL AND ELECTRONIC SPORT ASSOCIATION
Luật thi đấu
img
Luật thi đấu5 tháng 10, 2021

Luật thi đấu bộ môn Thể thao điện tử Fifa Online 4

Luật thi đấu áp dụng cho tất cả các giải đấu chính thức của môn Thể thao điện tử Fifa Online 4
https://viresa.org.vn/uploads/large_luat_thi_dau_pubgm_9e3163aa0c.jpg
Luật thi đấu bộ môn Thể thao điện tử Pubg Mobile Việt Nam

Luật thi đấu5 tháng 10, 2021

Luật thi đấu áp dụng cho tất cả các giải đấu chính thức của môn Thể thao điện tử Pubg Mobile Việt Nam
https://viresa.org.vn/uploads/large_luat_thi_dau_Freefire_b24c1bcbf7.jpg
Luật thi đấu bộ môn Thể thao điện tử Free Fire

Luật thi đấu5 tháng 10, 2021

Luật thi đấu áp dụng cho tất cả các giải đấu chính thức của môn Thể thao điện tử Free Fire
https://viresa.org.vn/uploads/large_luat_thi_dau_lien_minh_huyen_thoai_204289a98c.jpg
Luật thi đấu bộ môn Thể thao điện tử Liên Minh Huyền thoại

Luật thi đấu5 tháng 10, 2021

Luật thi đấu áp dụng cho tất cả các giải đấu chính thức của môn Thể thao điện tử Liên Minh Huyền thoại
https://viresa.org.vn/uploads/large_Anh7_120fabcda7.jpg
Luật thi đậu bộ môn Thể thao điện tử Liên Quân Mobile

Luật thi đấu1 tháng 7, 2021

Luật thi đấu áp dụng cho tất cả các giải đấu chính thức của môn Thể thao điện tử Liên Quân Mobile