icon
img
HỘI THỂ THAO ĐIỆN TỬ GIẢI TRÍ VIỆT NAM
VIETNAM RECREATIONAL AND ELECTRONIC SPORT ASSOCIATION

Văn bản pháp lý khác

STTTên văn bảnNơi nhậnSố hiệuNgày ban hànhFile đính kèm
1Quyết định thành lập Hội Thể thao điện tử giải trí Việt namVIRESA42/QĐ-BNV13/01/2009quyet-dinh-thanh-lap-viresa.pdf
2Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thể thao điện tử giải trí Việt namVIRESA26/QĐ-BNV13/01/2016QĐ và Điều lệ VIRESA (sua doi, bo sung 2016)
3Thông tư hướng dẫn Tổ chức giải thể thao quần chúngTC TDTT09/2012-BVHTTDL19/11/2012tt-09-06.pdf
4QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục các môn, nội dung thi đấu thể thao thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm IIIBộ VHTTDL TC TDTT2112/QĐ-BVHTTDL14/6/2019qd-2112-14062019.pdf
5Nghị định qui định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thaoBộ VHTTDL TC TDTT36/2019/NĐ-CP29/4/2019nd-36-29042019.pdf
6Luật Thể dục thể thao 200677/2006/QH 1129/11/ 200677/2006/QH 11
7Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 201826/2018/QH1414/6/201826/2018/QH14
8Luật thi đấu Thể thao điện tử 201728/ QĐ-TCTDTT16/01/201728/ QĐ - TCTDTT