icon
img
HỘI THỂ THAO ĐIỆN TỬ GIẢI TRÍ VIỆT NAM
VIETNAM RECREATIONAL AND ELECTRONIC SPORT ASSOCIATION
Tin tức
img
Luật thi đấu1 tháng 7, 2021

Luật thi đậu bộ môn Thể thao điện tử Liên Quân Mobile

Luật thi đấu áp dụng cho tất cả các giải đấu chính thức của môn Thể thao điện tử Liên Quân Mobile
;