img
HỘI THỂ THAO ĐIỆN TỬ GIẢI TRÍ VIỆT NAM
VIETNAM RECREATIONAL AND ELECTRONIC SPORT ASSOCIATION
Tin tức
img
Trong nước21 tháng 6, 2021

THƯ CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/06/1925 – 21/06/2021)

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925 – 21/06/2021)
https://viresa.org.vn/uploads/large_Anh7_120fabcda7.jpg
LUẬT THI ĐẤU BỘ MÔN THỂ THAO ĐIỆN TỬ LIÊN QUÂN MOBILE

Sự kiện giải đấu1 tháng 7, 2021

Luật thi đấu áp dụng cho tất cả các giải đấu chính thức của môn Thể thao điện tử Liên Quân Mobile
;