icon
img
HỘI THỂ THAO ĐIỆN TỬ GIẢI TRÍ VIỆT NAM
VIETNAM RECREATIONAL AND ELECTRONIC SPORT ASSOCIATION
Tin tức
img
Luật thi đấu4 tháng 6, 2021

Luật thi đậu bộ môn Thể thao điện tử Liên Quân Mobile

Luật thi đấu áp dụng cho tất cả các giải đấu chính thức của môn Thể thao điện tử Liên Quân Mobile
https://viresa.org.vn/uploads/large_luat_thi_dau_lien_minh_huyen_thoai_204289a98c.jpg
Luật thi đấu bộ môn Thể thao điện tử Liên Minh Huyền thoại

Luật thi đấu4 tháng 6, 2021

Luật thi đấu áp dụng cho tất cả các giải đấu chính thức của môn Thể thao điện tử Liên Minh Huyền thoại
https://viresa.org.vn/uploads/large_luat_thi_dau_Freefire_b24c1bcbf7.jpg
Luật thi đấu bộ môn Thể thao điện tử Free Fire

Luật thi đấu4 tháng 6, 2021

Luật thi đấu áp dụng cho tất cả các giải đấu chính thức của môn Thể thao điện tử Free Fire
https://viresa.org.vn/uploads/large_luat_thi_dau_pubgm_9e3163aa0c.jpg
Luật thi đấu bộ môn Thể thao điện tử Pubg Mobile Việt Nam

Luật thi đấu4 tháng 6, 2021

Luật thi đấu áp dụng cho tất cả các giải đấu chính thức của môn Thể thao điện tử Pubg Mobile Việt Nam
Xem thêm
;