icon
img
HỘI THỂ THAO ĐIỆN TỬ GIẢI TRÍ VIỆT NAM
VIETNAM RECREATIONAL AND ELECTRONIC SPORT ASSOCIATION

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và Hội thể thao Điện tử giải trí Việt Nam lan tỏa về Phygital Games và “Thế vận hội của tương lai - Games of the Future”

Thế vận hội của tương lai - Games of the Future dựa trên phong trào Phygital Games, là sự kết hợp giữa thể thao thể chất truyền thống và thể thao điện tử (E-sport). Phygital ra đời dựa trên ý tưởng của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và tháng 12 năm 2022, Tổng thống Nga Putin đã ký quyết định tổ chức Thế vận hội của tương lai - Games of the Future từ ngày 21/2 đến ngày 3/3/2024 tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga.

Ngày đăng 27 tháng 10, 2023

Chia sẻ bài viết

cover

Sự kiện sẽ bao gồm 21 môn thể thao điện tử, trong đó có các bộ môn E-sport, bên cạnh đấu robot, bóng đá, bóng rổ, hockey... Nga đặt kỳ vọng thu hút hơn 250 đội tuyển đến từ nhiều quốc gia tham dự và hơn 3 tỉ người xem trên toàn thế giới.

Trước đó, nhằm quảng bá và cung cấp thông tin tổng quan về Thế vận hội - Games of the Future 2024, một Hội nghị đã được diễn ra trong 02 ngày (11 và 12 tháng 10 tại Kazan Expo). Đã có nhiều quốc gia bày tỏ mong muốn tham gia vào Thế vận hội thể thao này và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ sự tham gia của các đội tuyển Việt Nam sẽ góp phần tăng cường sự hiện diện của E-sport tại Việt Nam, "phát triển thế hệ con người Việt Nam vừa có thể chơi điện tử vừa có thể chất khỏe mạnh".

Xuất phát từ mục đích đó, Hội thể thao Điện tử giải trí Việt Nam đã tổ chức Chương trình giới thiệu về phong trào Phygital Games và Thế vận hội của tương lai - Games of the Future cho các em học sinh và giáo viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Chương trình thu hút sự quan tâm của gần 200 người và đạt được kết quả tích cực.

Tại Chương trình, ông Đỗ Việt Hùng – Tổng thư ký Hội thể thao Điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) và các thành viên của Hội đã giới thiệu tổng quan về Thể thao điện tử giải trí, mô hình Phygital Games, Đại hội Games of the Future 2024, tọa đàm các vấn đề liên quan đến Thể thao điện tử (sứ mệnh, tầm nhìn, luật thi đấu, cơ hội cho sinh viên, phát triển nghề nghiệp…).

Theo đó, Khái niệm Phygital games là một khái niệm mới, được định nghĩa là bao gồm Physical + Digital Games. Đây là một mô hình các bộ môn thể thao kết hợp giữa thể thao kỹ thuật số (thể thao điện tử) và thể thao truyền thống (Classical Sports) với cách tiếp cận đưa hoạt động vận động thể chất theo mô hình thể thao truyền thống vào các bộ môn thể thao thế hệ mới đang thịnh hành và phát triển.

Trên cơ sở thử nghiệm và phát triển thành công các bộ môn Phygital Games (Tạm dịch là các môn thể thao Thể chất số), Nga đã khởi xướng và triển khai chuỗi sự kiện Phygital Games tại nhiều thành phố thuộc Liên bang Nga trong năm 2023, trong đó có một số bộ môn có sự tham gia của các đội tuyển quốc tế đến từ nhiều nước trên toàn thế giới.

Games of Future 2024 sẽ bao gồm 5 nhóm môn chia theo 3 thể loại: Phygital sports (Thể thao thể chất số) ; Esports (Thể thao điện tử); Tech sports (Thể thao công nghệ).

Thế vận hội tương lai thi đấu theo mô hình có giải thưởng, với tổng trị giá giải thưởng cho giải đấu năm 2024 dự kiến khoảng 10 triệu đô la Mỹ.

Được biết, Ban tổ chức Games of Future vẫn đang tiếp tục thử nghiệm và hoàn thiện dần các nội dung đưa vào thi đấu chính thức nên giai đoạn 2024 vẫn là giai đoạn mở (có thể có điều chỉnh bổ sung nhiều hạng mục và nội dung).

Hiện tại Hội thể thao điện tử giải trí là tổ chức đầu tiên tiếp cận với môn thể thao này, tương đối phù hợp với mô hình của BTC Thế vận hội.  Đây là xu hướng và mô hình mới mà ở đó, người sáng lập đảm bảo sự phát triển cân bằng của con người khi kết hợp giữa thế giới ảo và thực. Đó sẽ không phải là sự kiện của những game thủ ngồi lì một chỗ, mà có sự vận động thể chất linh hoạt.

Trong thời gian tới, Trường ĐHTDTT Bắc Ninh cùng với Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam sẽ phối hợp để triển khai các nội dung đào tạo liên quan đến lĩnh vực thể thao điện tử nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu của ngành này đang rất phát triển tại Việt Nam. Đối với các bạn sinh viên, Trường ĐHTDTT Bắc Ninh  sẽ tổ chức mô hình Câu lạc bộ thể thao điện tử Sinh viên để giúp các em có điều kiện tiếp cận môn thể thao điện tử một cách chính thống, qua đó giúp cân bằng giữa học tập và giải trí đồng thời tạo tiền đề để bồi dưỡng năng khiếu đối với các em có năng lực phù hợp!

Tuy nhiên, để phát triển rộng khắp ở Việt Nam thiết nghĩ cần có lộ trình và kế hoạch cụ thể, trong đó vai trò chỉ đạo, định hướng phát triển thuộc về ngành TDTT và Hội thể thao Điện tử giải trí Việt Nam./.


—--
Bac Ninh Sports University of Vietnam and the Vietnam Recreation and  Electronic Sports Association spread the word about Phygital Games and "Games of the Future"

Games of the Future is based on the Phygital Games movement, a combination of traditional physical sports and electronic sports (E-sport). Phygital was born based on the idea of Russian President Vladimir Putin. In December 2022, President Putin signed a decision to organize the Games of the Future from February 21 to March 3, 2024 in Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation.

The event will include 21 electronic sports, including E-sports, robot fighting, football, basketball, hockey. The host country hopes to attract more than 250 teams from participating nations and more than 3 billion viewers worldwide.

Previously, in order to promote and provide overview information about the Olympics - Games of the Future 2024, a Conference was held in 2 days from October 11 to October 12 at Kazan Expo. Many countries have expressed their desire to participate in this Olympic Games, and so does Vietnam.

The Russian leader expressed that the participation of Vietnamese teams will contribute to strengthening the presence of E-sports in Vietnam, which can be emphasized as "developing a generation of Vietnamese people who can both play video games and be physically healthy".

Stemming from that purpose, the Vietnam Recreational and Electronic Sports Association organized an introduction program about the Phygital Games movement and the Olympics of the Future - Games of the Future for students and teachers of the Bac Ninh Sports University of Vietnam. The program attracted the attention of nearly 200 people and achieved positive results.

At the Program, Mr. Do Viet Hung - General Secretary of the Vietnam Recreational and Electronic Sports Association (VIRESA) and members of the association introduced an overview of electronic sports and recreational sports, the Phygital Games model, and the Games of the Future 2024, also discussing issues related to esports (mission, vision, competition rules, opportunities for students, career development...).

Accordingly, the definition of Phygital games is a new concept, defined as the combination of Physical and Digital Games. This is a model of sports that combines digital sports (esports) and traditional sports (classical sports) with the approach of bringing physical activity according to the traditional sports model system into new generation sports that are popular and developing.

Based on the successful testing and development of Phygital Games (as known as digital physical sports), Russia has initiated and deployed a series of Phygital Games events in many cities this year, including a number of game titles with the participation of international teams from many countries around the world.

Games of Future 2024 will include 5 groups of games divided into 3 categories: Phygital sports (Digital physical sports); Esports (Electronic Sports); Tech sports (Technology sports). This event will compete on a prize model, with the total prize value for the 2024 tournament expected to be about 10 million USD.

It is known that the Games of Future Organizing Committee is still continuing to test and gradually improve the contents included in the official competition, thus the 2024 period is still an open period (there may be additional adjustments to many categories and contents).

Currently, VIRESA is the first organization to approach this sport, relatively consistent with the model of the Olympic Organizing Committee. This is a new trend and model in which the founder ensures balanced human development when combining the virtual and real worlds. It will not be a kind of game for players to sit still, but will involve flexible physical movement.

In the coming time, Bac Ninh Sports University of Vietnam together with the VIRESA will coordinate to deploy training content related to the field of electronic sports to provide quality human resources to meet the needs of the community. The demand for this industry is very growing in Vietnam. For students, Bac Ninh Sports University of Vietnam will organize a student esports club model to help them have access to esports in a formal way, thereby helping to balance between learning and entertainment while creating a foundation for fostering talents for children with appropriate abilities.

However, in order to develop widely in Vietnam, it is necessary to have a specific roadmap and plan, in which the role of direction and development orientation belongs to the sports industry and VIRESA.
 

Liên quan