icon
img
HỘI THỂ THAO ĐIỆN TỬ GIẢI TRÍ VIỆT NAM
VIETNAM RECREATIONAL AND ELECTRONIC SPORT ASSOCIATION
Tin tức
img
Trong nước1 tháng 7, 2021

VIRESA PHÁT HÀNH SÁCH TRẮNG THỂ THAO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 2021

Ngày 10/06/2021, Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) chính thức phát hành “Sách trắng Thể thao điện tử Việt Nam 2021”.
;