icon
img
HỘI THỂ THAO ĐIỆN TỬ GIẢI TRÍ VIỆT NAM
VIETNAM RECREATIONAL AND ELECTRONIC SPORT ASSOCIATION
Tin tức
img
Hợp tác quốc tế9 tháng 7, 2021

HỘI THỂ THAO ĐIỆN TỬ GIẢI TRÍ VIỆT NAM HỢP TÁC VỚI CYBERATHLETE® TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU TTĐT DÀNH CHO SINH VIÊN,

Tháng 6 năm 2021- Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) được chính thức bổ nhiệm là đơn vị đại diện Việt Nam cho giải đấu Mobile Legends cấp trường nằm trong hệ thống giải của Cyberathlete mang tên Cyberathlete Collegiate Mobile Legends Series.
;