icon
img
HỘI THỂ THAO ĐIỆN TỬ GIẢI TRÍ VIỆT NAM
VIETNAM RECREATIONAL AND ELECTRONIC SPORT ASSOCIATION

THÔNG BÁO TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN NGHỀ NGHIỆP CHO HƯỚNG DẪN VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN, TRỌNG TÀI THỂ THAO ĐIỆN TỬ GIẢI TRÍ VIỆT NAM

Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) thông báo tổ chức tập huấn chuyên môn nghề nghiệp thuộc bộ môn thể thao điện tử và vũ đạo thể thao giải trí

Ngày đăng 5 tháng 6, 2024

Chia sẻ bài viết

cover
Liên quan