icon
img
HỘI THỂ THAO ĐIỆN TỬ GIẢI TRÍ VIỆT NAM
VIETNAM RECREATIONAL AND ELECTRONIC SPORT ASSOCIATION

Nghị viện Châu Âu thông qua cuộc bỏ phiếu công nhận và tài trợ cho ngành thể thao điện tử, trò chơi điện tử

Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết công nhận giá trị của ngành công nghiệp thể thao điện tử và trò chơi điện tử và đồng thời đề xuất một chiến lược dài hạn để tài trợ cho các lĩnh vực liên quan.

Ngày đăng 13 tháng 11, 2022

Chia sẻ bài viết

cover

Cơ quan lập pháp của Liên minh Châu Âu đã thông qua nghị quyết với số phiếu chênh lệch lớn trong đó có 560 phiếu thuận, 34 phiếu chống và 16 phiếu trắng. Nghị quyết của Nghị viện Châu Âu công nhận giá trị mà thể thao điện tử và ngành công nghiệp Esports nói chung tác động tới nền kinh tế và văn hóa ở Châu Âu, đồng thời tán thành chiến lược phát triển dài hạn của Esports. 


(Cre: EEF)

Các nhà lập pháp sẽ quyết định nội dung và cách thức thực hiện nghị quyết của Nghị viện, từ đó hình thành chiến lược của EU về thể thao điện tử cho tương lai. Mặc dù được tự do quyết định cách thức thực hiện, các nhà lập pháp vẫn cần tuân theo các đề xuất được Nghị viện đưa ra.

Thành công trong việc thông qua nghị quyết là một chiến thắng lớn cho ngành công nghiệp thể thao điện tử và trò chơi ở Châu Âu - cả về tính hợp pháp và tài chính. Các công ty có thể sẽ được tiếp cận với nguồn vốn tài trợ và hỗ trợ của EU một khi chiến lược được đề ra.

Trong những năm trước đây, EU chỉ hỗ trợ một cách hạn chế cho các nhà sản xuất trò chơi điện tử trong nước. Một số nguồn tài trợ được đưa ra thông qua các chương trình như Creative Europe và Horizon Europe nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng.

Nội dung của nghị quyết khẳng định lập trường của EU cho rằng thể thao và thể thao điện tử là các lĩnh vực khác nhau dựa trên yếu tố như bộ môn hay nhà phát hành. Tuy nhiên, nghị quyết công nhận giá trị thương mại cùng tiềm năng phát triển và đổi mới của ngành công nghiệp thể thao điện tử. Văn bản yêu cầu Ủy ban phát triển một cách thức để thúc đẩy các giá trị của châu  u thông qua các cuộc thi thể thao điện tử, xem xét việc cấp thị thực thể thao điện tử trên toàn khối Schengen và giới thiệu những lợi ích của Esports đối với giáo dục và đời sống.

Nepomuk Nothelfer, một nhà nghiên cứu pháp lý được ủy nhiệm thực hiện các báo cáo về thể thao điện tử cho EU, chia sẻ với Esports Insider rằng cuộc bỏ phiếu là một bước tiến lớn - nhưng việc thực hiện là một thách thức khác: “Tôi có cảm giác rằng công việc thực sự sẽ bắt đầu sau khi giải quyết xong các văn bản pháp lý, chúng tôi đã có một kế hoạch và có thể thực hiện. Nhưng thể thao điện tử vẫn là một cái gì đó rất phức tạp và cần nhiều thời gian thực thi.”

Cuộc tranh luận và bỏ phiếu trong toàn Nghị viện diễn ra sau khi ủy ban Văn hóa và Giáo dục (CULT) của Liên minh Châu Âu nhất trí thông qua báo cáo của quốc hội về chủ đề này vào tháng 8. Nghị quyết đã được Laurence Farreng, Thành viên Nghị viện Châu Âu (MEP) của Pháp ủng hộ cho Nhóm Đổi mới Châu Âu.

Nhìn chung, đây có thể là một cái nhìn mới và mở ra một cơ hội đặc biệt lần đầu tiên trong lịch sử, Thế Vận hội Olympic Paris 2024 sẽ đưa Esports làm bộ môn chính thức. Nhiều tổ chức quốc tế đang cố gắng vận động cho điều này, với những thành tích mà thể thao điện tử đã đạt được trong những năm qua, sự xuất hiện của các bộ môn Esports tại Thế vận hội Olympic sẽ sớm thành sự thực.

Cre: Esports Insider

Liên quan