Liên đoàn Thể thao điện tử Quốc tế

Audition là nội dung biểu diễn tại IESF Esports World Championship lần thứ 13

Audition là nội dung biểu diễn tại IESF Esports World Championship lần thứ 13

Mar 15, 2021 - > Chưa phân loại

Ngày 15/3/2021, website của Liên đoàn Thể thao điện tử Quốc tế (IESF) thông báo Audition, do HanbitSoft phát hành,  sẽ là nội dung biểu diễn tại IESF Esports World Championship lần thứ 13, dự kiến diễn ra tại thành phố Eliat, Israel vào cuối năm nay.

DOTA 2 và CSGO là nội dung thi đấu chính thức tại IESF Esports World Championship lần thứ 13

DOTA 2 và CSGO là nội dung thi đấu chính thức tại IESF Esports World Championship lần thứ 13

Mar 03, 2021 - > Chưa phân loại

Ngày 1/3/2021, website của Liên đoàn Thể thao điện tử Quốc tế (IESF) chính thức thông báo DOTA 2 và Counter-Strike: Global Offensive (CSGO) là 2 trong số những nội dung thi đấu tại IESF Esports World Championship lần thứ 13, dự kiến diễn ra tại thành phố Eilat, Israel.

IESF có tân Phó Chủ tịch

IESF có tân Phó Chủ tịch

Feb 23, 2021 - > Chưa phân loại

Mới đây, Liên đoàn Thể thao điện tử Quốc tế (IESF) đã bầu ông Kim Young Man, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Hàn Quốc (KeSPA), trở thành Phó Chủ tịch của IESF.