2021 XGaming

Khởi động giải Vô địch Thể thao điện tử Sinh viên VIRESA Mùa Xuân 2021

Khởi động giải Vô địch Thể thao điện tử Sinh viên VIRESA Mùa Xuân 2021

Mar 16, 2021 - > Chưa phân loại

Từ ngày 15/03/2021, các cá nhân, đội tuyển đủ điều kiện có thể bắt đầu đăng ký tham gia giải Vô địch Thể thao điện tử Sinh viên VIRESA Mùa Xuân 2021 (University Esports Championship – UEC 2021) hay còn có tên thương mại là Giải Thể thao điện tử Sinh viên 2021 Xgaming.