STT Viết tắt Tên Hội viên Logo Hồ sơ Hội viên Liên kết Ngày Đăng ký Tình trạng
1 VTC Intecom Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số VTC logo-1 Giới thiệu VTC Intecom http://intecom.vtc.vn 2009  
2 VEE Công ty cổ phần giải trí và thể thao điện tử Việt nam VEE-Logo Gioi thieu VEE  http://vietnamesports.vn    
3 Viettel Telecom Tổng công ty viễn thông Viettel Viettel Gioi thieu VTT

http://vietteltelecom.vn

2019  
4 VTVcab Tổng công ty truyền hình cáp Việt nam VTVcab-logo Gioi thieu VTVcab http://www.vtvcab.vn 2019  
5 VNG Công ty cổ phần VNG vngLogoBig Gioi thieu VNG http://www.vng.vn 2019  
6 VTVlive Công ty cổ phần truyền hình tương tác Việt nam VTVlive logo   http://www.vtvlive.vn 2019  
7 Box Sports Công ty cổ phần Box Sports Box Sports logo Gioi thieu Box Sports http://www.boxsports.vn 2019  
8 Appota Công ty cổ phần Appota Logo Appota Esport - final-01-1 Gioi thieu Appota http://appota.com 2019  
9 VTC Mobile Công ty cổ phần VTC Dịch vụ di động   Gioi thieu VTC Mobile http://vtcmobile.vn    
10 On media Công ty cổ phần truyền thông tương lai Việt nam ON MEDIA logo        
11              
12