DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA

NHIỆM KỲ III (2020 – 2024)

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức danh

1

Trần Hoàng Minh

Phó Giám đốc VTC Intecom

Ủy viên BCH khóa II

Trưởng Ban

2

Nguyễn Hoàng Minh Thuận

Quyền Trưởng khoa Quản lý TDTT,

Trường ĐH TDTT TPHCM

Ủy viên BCH khóa II

Phó trưởng ban

3

Lê Sơn Thành

Giám đốc Trung tâm Bản Quyền số - VTVlive

Uỷ viên